• Privacyverklaring

    Vereniging Hendrick de Keyser neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hendrickdekeyser.nl

    Wij streven ernaar uw vraag, bij voorkeur gesteld via een e-mail naar het hierboven genoemde adres, binnen 10 werkdagen te beantwoorden.

    Meer lezen over de verwerking van persoonsgegevens.