• Privacyverklaring

    Vereniging Hendrick de Keyser neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn neem dan contact op via info@hendrickdekeyser.nl. Als je aanwijzingen hebt van misbruik, kan je rechtstreeks contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (FG), Dennis Breeuwer via breeuwer@hendrickdekeyser.nl.

    Wij streven ernaar jouw vraag, bij voorkeur gesteld via een e-mail naar een van de hiervoor genoemde adressen, binnen 10 werkdagen te beantwoorden. 

    Meer lezen over de verwerking van persoonsgegevens.